Kamerové systémy - CCTV

Zkratka CCTV pochází ze slov: Closed Circuit TeleVision (průmyslová televize).
Video monitorování představuje součást CCTV technologie, která spočívá ve video monitorování různých míst, za účelem zlepšení bezpečnosti lidí a majetku.

Doporučujeme následující postup při implementaci CCTV systémů :

 • Zjištění požadavků smluvní strany (zákazník);
 • Projektování systému;
 • Výběr zařízení - pracovní porada;
 • Instalace a spuštění systému;
 • Instalace tabulí informujících o aktivním CCTV systému;
 • Doručení systému zákazníkovi;
 • Údržba (udržování systému v chodu).

Zvláště důležitým a zákazníky a instalátory často přehlíženým prvkem CCTV systému je vizuální informace o pracující monitorovací instalaci - její odrazující funkce může být pro zlepšení bezpečnosti objektu zásadní.

Kvalita monitorování. Nedostatek detailních pokynů vztahujících se k technickým parametrům monitorovacích instalací vede k mnoha sporům, zvláště pokud srovnáváme různé nabídky. Tudíž může být velmi užitečné, aby byly specifikovány základní požadavky, které jsou zakotveny v právním předpisu.

Funkční požadavky

Zde je potřeba případová studie, založená na přesných funkčních požadavcích, a to ještě před začátkem projektování tohoto systému. Ta umožní vhodný výběr parametrů a potřebných zařízení (beroucí v úvahu jak požadavky, tak spojené náklady).

Na jednu stranu by společnost, která na sebe přebírá výstavbu instalace, měla odpovědi - v rámci její vlastní iniciativy - na následující otázky předvídat. Na druhou stranu ten, kdo si objednává tento systém by si měl být jist, že odpovědná firma neučiní žádné kroky, dokud nedostane tyto informace:

12 otázek pro ty, kteří plánují výstavbu CCTV instalace - krátká případová studie o funkčních požadavcích:

 • Jaké druhy hrozeb mají být monitorovány?
 • Jaké oblasti mají být monitorovány?
 • Jaký je účel monitorování jednotlivých oblastí?
 • Jaká je požadovaná úroveň automatizace?
 • Jaká reakce systému by měla být uplatněna v případě narušení jednotlivých oblastí?
 • Jaký čas odezvy systému je potřebný?
 • Jaké jsou podmínky prostředí?
 • Jaký je očekávaný způsob řízení systému?
 • Kolik simultánních událostí by mělo být systémem ovládáno?
 • Jaký rozsah a stupeň bezpečnosti přenosu signálu je dostačující?
 • Jak by měla být provedena instruktáž členů bezpečnostní služby?
 • Jaká forma údržby systému by byla akceptovatelná a kdo by byl za ni odpovědný?

Výše uvedené otázky byly vypracovány spoléhajíce se na podstatné funkční požadavky obsažené v normě: CCTV monitorovací systémy v aplikacích spojených s bezpečností - EN 50132-7 (jejich širší popis - v polštině - naleznete zde.)

Norma EN 50132-7 popisuje procesy projektování, budování a uvedení do provozu CCTV instalace. Pokyny uvedené v tomto druhu dokumentu jsou natolik důležité, že je spíše nemožné vybudovat kvalitní instalaci bez dodržení těchto pravidel. Každý instalátor a každý, kdo objednává tento systém, by měl prostudovat standardy země, ve které má být instalace vybudována.

Otázky týkající se základních problémů

Lokální nebo globální? Použití technik digitálního zpracování signálu umožňuje Internetový přenos - bez jakýhkoli omezení jeho rozsahu. Nicméně je potřeba si - již ve fázi navrhování projektu - rezervovat konkrétní telekomunikační kanál a jeho parametry (například: šířku pásma, pevnou IP adresu). Je důležité se rozhodnout, ve kterém úseku má být obrazový signál digitalizován: v kameře (např. web kamera), ve video web serveru/serverech, nebo v nahrávacích zařízeních (DVR karty, samotné DVR). Digitální přenos obrazového signálu přináší do oblasti vzdáleného minitorování míst a objektů nové příležitosti.

Barevný nebo černobílý? Digitální zpracování signálu a nahrávací systémy umožňují v jedné instalaci použít jak černobílé, barevné, tak i Denní&Noční kamery (přepínající se při nízkém světle z barevného režimu na černobílý). Naposledy zmíněná zařízení jsou nejpopulárnější - poskytují barevné obrazy ve dne a černobílé v noci, často s použitím dodatečných infračervených iluminátorů.

Barevné systémy umožňují lepší sledování detailů a schopnost identifikace, tudíž jsou používány pro monitorování davů lidí, zákazníků v supermarketech atd. Tyto kamery jsou však méně citlivější než černobílá zařízení, takže obecně vyžadují lepší osvětlení. Spektrální citlivost černobílých kamer zahrnuje infračervené pásmo, umožňující diskrétní pozorování během noci (s použitím IR iluminátorů). Výhody obou typů kamer jsou zkombinovány ve výše zmíněných denních/nočních kamerách.

Jakou kvalitu obrazu? Kvalita obrazu závisí na použitých kamerách, parametrech přenosového vedení, metodách zpracování signálu (hlavně komprese), stejně tak jako na nahrávacích parametrech a vizualizačních metodách.

Použití jednoho prvku/jednotky s horšími parametry snižuje schopnost nebo kvalitu celého systému. Standardní rozlišení kamer: monochromatické - 460 linek, barevné - 380 linek, je nezbytnou součástí sledovacích systémů. Avšak v případech, kdy je vyžadována identifikace osob nebo poznávacích značek automobilů atd., měli bychom vzít v úvahu kamery s vysokou rozlišovací schopností - 630 a 500 řádků podle potřeby.

V dálkových počítačových sítích je potřeba dávat pozor na neodmyslitelné deformace obrazového signálu související s kabelovým přenosem. Pokud použijeme kvalitní měděný kabel, neměl by se s kvalitou signálu vyskytnout prakticky žádný problém, a to až do vzdálenosti 300-400 m. Na větší vzdálenosti bychom měli zvážit použití obrazových zesilovačů. Pro přenos analogového signálu a delší vzdálenosti - přes 1000m - bychom měli aplikovat přenos pomocí vláknové optiky.

Stejně tak důležitý je výběr metody záznamu a rekordér. Digitální záznam na HDD umožňuje udržet stejně dobrou kvalitu zaznamenaného materiálu, bez ohledu na to jak často je přehráván. Tyyp a kvalita komprimace však silně ovlivňuje kvalitu obrazu.

A konečně, vliv monitorů na kvalitu obrazu: monitor by měl mít přinejmenším stejné rozlišení jako nejlepší použitá kamera.

Dálkově řízený nebo fixní? Schopnost sledování vybraných detailů obrazu může být velice důležitou vlastností některých CCTV systémů. Nezbytnost ovládání objektivu (zoom, ohnisko, clona) a poháněcích zařízení měnících pozici kamery (pan/tilt mechanismus) vyžaduje výběr odpovídajících PTZ zařízení a řídícího systému.

V průběhu projektování systému bychom měli mít na paměti, že instalace další fixní kamery může být mnohem levnější a spolehlivější řešení než implementace pohyblivých, dálkově řízených jednotek (možné selhání mechanických částí a mnohem vyšší cena PTZ zařízení).

Odolnost vůči poškození. Některé systémy jsou obzvláště vystaveny možným škodám, tudíž je důležité zvážit použití speciálních zařízení, například: kamer s polykarbonátovými kryty nebo kopulemi (terminály, záchytky). Vyplatí se také nainstalovat maskované kamery, skryté např. v hodinách. Pro zvýšení počtu viditelných kamer je dobré rozmístit atrapy / makety. Nezbytné je také zabezpečení kabelové instalace, která by měla být chráněna před přeříznutím. Další důležitou věcí je to, že by systém měl být odolný vůči oslepení přímým silným světlem, namířeným na kameru.

 

Kamerové systémy - CCTV (uzavřené televizní okruhy)

Kamerové systémy slouží k monitorování venkovních prostranství i míst uvnitř budov. Systém se může skládat ze statických i otočných kamer a může pracovat ve zcela automatickém režimu nebo být ovládán např. ostrahou objektu. Moderní kamerové systémy umožňují připojení do sítí LAN/WAN. Uživatel s dostatečnými přístupovými právy se může vzdáleně nejen do systému připojit a sledovat obrazy z živých kamer, ale i sledovat záznam, případně celé zařízení vzdáleně ovládat.

Systémy CCTV lze integrací navázat na ostatní systémy v budově. Mezi nejčastější součinnosti patří koordinace s EZS - v případě narušení střeženého objektu lze nastavit záznam údajů z kamery. Se systémem EPS probíhá koordinace kupř. takovým způsobem, že se aktivuje kamera v prostoru, odkud přišlo hlášení o požáru. Výstup z kamery je vidět na monitorech a lze jej nahrávat na digitální videorekordér. Je-li budova vybavena také systémem místního rozhlasu, je možné do ohroženého prostoru vyslat evakuační hlášení.

 

Základní nabídka produktů

Systémy pro středně náročné aplikace

Systémy pro vysoce náročné aplikace

IP kamerové systémy

Hybridní systémy

Nabídka služeb

 • Telefonická či osobní konzultace
 • Technická podpora
 • Návštěva místa instalace a následný návrh optimálního řešení
 • Společná návštěva a diskuze s investorem (provozovatelem) dané aplikace
 • Konzultace a návrh technického řešení a specifikace dodávky včetně kalkulace cen
 • Konzultace a návrh na propojení s ostatními instalovanými systémy

Naše výhody

 • Silné zázemí v ryze české společnosti
 • Detailní znalost vlastností a parametrů jednotlivých komponentů, servisní a technická podpora, okamžitá reakce na poptávku
Podrobné informace o všech produktech, katalogové listy, uživatelské manuály, obrázky, certifikáty, ceníky, školení, kontakty a další technicko obchodní informace
 

Kontaktní informace

Případnou návštěvu v sídle společnosti, je třeba domluvit
telefonicky předem.

Sídlo

Leopoldova 2040/30
Praha 4
149 00

Kontakty

+420 211 151 602
info@abvia.cz

Fakturační údaje

Leopoldova 2040/30
Praha 4
149 00

IČ: 26443899
DIČ: CZ26443899

Copyright 2019 © ABvia - telekomunikační systémy

TOP