Optické sítě

Vývoj informačních technologií neustále zvyšuje nároky na rychlost, kvalitu, bezpečnost a delší vzdálenosti přenosu dat. Pro tyto účely je v dnešní době jednoznačně nejvhodnější použití optických technologií.

Naše společnost se instalací optických přenosových tras zabývá již několik let.  Vlastníme potřebné vybavení na instalaci, spojování a hlavně diagnostiku optických vláken.

Provádíme návrhy, projekci, montáže a servis optických rozvodů datových a telekomunikačních sítí a systémů FTTx včetně návrhů a dodávek aktivních prvků.

Historie vláknové optiky (datuje se 200let zpátky)

- 1790 – francouzský inženýr Claude Chappe vynalezl optický telegraf

- 1840 – Daniel Collodon a Jacque Babinet dokázali pokusy, že světlo

muže být vedeno podél tryskající vody

- 1854 John Tydall popularizoval vedení světla prostřednictvím

demonstrace proudu vytékající vody ze sudu

- 1880 Alexandr Graham Bell si nechal patentovat telefonní systém

využívající optiky (ten neobstál v konkurence s metalickým

- cca 1900 – Zjištěno, že ohnuté skleněné tyčky vedou světlo v lékařství (dentální iluminátory)

- 1920 John Logie Baird (UK) s Clarence Hansellem (US) patentovali

možnost přenosu obrazu prostřednictvím svazku optických vlnovodů

- 1930 Heinrich Lamm poprvé demonstroval přenos obrazu

nepřístupných částí lidského těla prostřednictvím svazku optických vláken

- 1954 Abraham van Hell (NL) a Harold Hopkins (UK) nezávisle na

sobě publikovali možnosti přenosu obrazu prostřednictvím vláken, přenosy na krátkou vzdálenost

- 1955 Lawrence Curtis (US) vyvinul vlákna se skleněným pláštěm pro endoskopii

- 1960 - Theodore Maiman demonstroval první LASER (Light Ampllification by Stimulated Emission of Radiation)

- 1960 - vlákna se skleněným pláštěm měla útlum 1dB/m

- 1961 – Elias Snitzer demonstroval možnost výroby jednovidového vlákna,

demonstrována podobnost s vlnovody pro milimetrové vlnové délky

- pro použití v telekomunikacích je stále však problém s příliš - skupina v „Standard Telecomunications Laboratory“ vedená původně Antoni Karbowiakem studovala příčinu útlumu optických vláken

- 1966 – příčina útlumu zjištěna v nečistotách (absorbce), již je možné vyrobit

vlákno s útlumem nižším než 20dB/km při vlnové délce 633nm

- 1970 – Bells laboratoře oznámily objev polovodičového laseru s kontinuálním vyzařováním

- 1975 – 45Mbps spoje s nutností opakovače každých 10km

- 1987 – 1,7Gbps spoje s nutností opakovače každých 50km

- 1988 – první trans-atlantický telefonní optický kabel

(TAT-8, Anglie a Francie -> USA, 40.000 tel. linek)

Výhody použití optického vlákna

 • Vynikající přenosová charakteristika
  • velká šířka pásma rok 1999 Siemens – 3,2Tbit/s (dosaženo DWDM systémem 80 vlnovými délkami, každá 40Gbps, rok 2001 NEC – 11Tbit/s
 • nízké útlumy
  • zlepšení čistících metod materiálů se dnes dosahuje velice nízkého měrného útlumu (0,2 – 0,35 dB/km)
  • dosažení delších vzdáleností než u metalických rozvodů
  • překlenutelné vzdálenosti bez dalších zesilovačů cca 100km, s EDFA zesilovači i několik set kilometrů
 • imunní vůči elektromagnetickým interferencím       
  • nevyzařuje žádný EM signál
  • odolnost proti EMI
  • odolnost proti RFI
  • neexistuje „crosstalk“ mezi jednotlivými vlákny
 • bezpečnost
  • optiku lze jen obtížně odposlouchávat
  • na rozdíl od metalického vedení není možné získat použitelný optický signál z vlákna, aniž by se snížil přenášený výkon, pokud se sníží je to možné na koncovém zařízení detekovat
  • dobré využití pro přenosy dat např. v bankovnictví, armádě, atd.
 • malé rozměry a nízká hmotnost
  • optické vlákno má průměr cca 0,25mm
  • do optického kabelu o průměru cca 5mm lze vměstnat až 144 vláken
 • flexibilita a dobré mechanické vlastnosti
  • vysoká pevnost vláken v tahu
  • vlákna lze i snadno ohýbat a zkrucovat aniž by toto mělo výraznější vliv na přenosové parametry (do jisté míry)
  • optické kabely díky menším rozměrům a váze se lépe skladují, transportují a instalují
  • Srovnatelná životnost s metalickými kabely
 • Jediné médium pro všechny aplikace a prostory
  • Většinou jsou optické kabely dielektrické
  • Nevznikají problémy se zemními smyčkami (propojení dvou a více budov s rozdílnými potenciály)
  • Malé rozměry jsou vhodné např. Pro památkově chráněné budovy, apod.
 • Systémová spolehlivost a jednoduchost
  • Vyplývá přímo z malého útlumu vláken
  • Malý útlum znamená delší opakovací úseky a tak i menší počet průběžných zesilovačů
  • Menší pravděpodobnost poruchy a tedy i větší spolehlivost
 • Nízké pořizovací náklady
  • K výrobě netřeba strategických surovin
  • Pár SM vlákna je dnes levnější než CU pár
  • Menší cena kabelu v porovnání s pokládkou – vyplatí se instalovat více vláknový kabel
 • Velký objem přenášených dat
  • Každé tři roky desetinásobek
  • Nutná vysoká přenosová rychlost
  • 1991 – cat.3, 1995 – cat.5, 2000 – cat.6, 2015 - ???
 • Optika = záruka dlouhodobosti investice    
  • Min. 15-20 let
 • Flexibilita      
  • Rychlý vývoj a změny požadavků některých firem
  • Časté střídání nájemců v administrativních budovách
  • Nízké náklady na koncepty FFTx s možností integrace telefonie
 

Kontaktní informace

Případnou návštěvu v sídle společnosti, je třeba domluvit
telefonicky předem.

Sídlo

Leopoldova 2040/30
Praha 4
149 00

Kontakty

+420 211 151 602
info@abvia.cz

Fakturační údaje

Leopoldova 2040/30
Praha 4
149 00

IČ: 26443899
DIČ: CZ26443899

Copyright 2019 © ABvia - telekomunikační systémy

TOP