Televizní příjem DVB-S

Na rozdíl od pozemního digitálního příjmu můžeme u satelitního příjmu jednoznačně hovořit o současném masovém rozšíření digitální techniky v této oblasti. Tento formát vysílání používající formát digitálního kódování MPEG-2, nebo MPEG-4 (HD vysílání) umožňuje multiplexovat jednotlivé TV a rádiové stanice tak, že umožňuje přes jeden transpondér přenos až 16-ti TV stanic. Dále je možné k těmto TV stanicím přiřadit velké množství rozhlasových stanic, a mnoho dalších datových toků, jako jsou informace o současném i budoucím programu (EPG), průvodce po kanálech apod.

Digitální technologie ale rovněž nabízí mnohem větší možnosti kódování TV vysílání, což v konečném důsledku znamená že nekódovaně je možné sledovat jen asi 15% volně dostupných kanálů, které jsou placeny z koncesionářských poplatků z jednotlivých zemí event. z reklamy a za zbývajících 85% zakódovaných kanálů musí zájemce poskytnout úhradu přímo vysílací, nebo distribuční TV společnosti.
V posledních několika letech satelitní digitalizace pronikla razantně i na český trh, kdy dnes lze při jednorázovém zakoupení dekódovací karty (a odpovídající přijímací technologie) sledovat kompletní základní nabídku prostřednictvím platformy Skylink (pozice Astra 23,5°E (ČT-1, ČT-2, ČT 24, ČT-4 Sport, NOVA, NOVA Cinema, Prima, Prima Cinema, Óčko, TV Noe a dalších, ale také slovenskou STV-1, STV-2, JOJ, Markízu, apd.), a současně pak za příplatek sledovat řadu dalších filmových, sportovních a populárně naučných kanálů a programů dle aktuálních nabídek distributorů dekódovacích karet. Širokou nabídku přináší také placené distribuční společnosti UPC a DiGi TV, ale zde pozor na kvalitu přijímaného signálu, neboť obě společnosti se snaží dosáhnout co největšího počtu programů v co nejužší šířce pásma při nízkém datovém toku digitální informace, což se prakticky mnohdy přímo promítá do výsledné kvality obrazu.

V dosahu SAT příjmu je u nás i distribuce signálu jiných společností z okolních zemí, ale tyto stejně jako ostatní placené služby není zpravidla možné oficiálně přijímat mimo území toho kterého státu, neboť to většinou neumožňují autorské zákony a vysílací práva. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že např. z další družice ASTRA 19,2°E je možné načíst do přístroje cca 1200 kanálů, ale z toho lze sledovat volně nebo v ČR rozkódovat pouze cca 250 kanálů. I tato nabídka, ale uspokojí běžného uživatele, který chce zahraniční televizi přijímat.

Jak již bylo naznačeno, můžete přijímat signály z více satelitních transpodérů - v našich geografických podmínkách nejčastěji - ASTRA 23,5°E a 19,2°E, HOTBIRD, EUROBIRD, THOR, a to buď pevnou parabolou se soustavou více konvertorů přepínaných systémem DiSeq, nebo prostřednictvím natáčecích zařízení - zde je ale nutno počítat s určitou prodlevou při přepínání, než receiver natočí parabolu požadovaným směrem.
Jak lze přijímat satelitní signály:
Pro příjem satelitních programů je nutné umístit vhodně parabolickou antény, v jejímž ohnisku je umístěn tzv. přijímací konvertor: Toto zařízení lze instalovat například na střeše domu, na domovních zdech, na balkóně nebo v zahradě. Důležité je, aby při instalaci byl zajištěn volný prostor ve směru přijímaného satelitu.
Dále potřebujete přijímač SAT signálu (receiver) připojený k televiznímu přijímači. Pomineme-li mnohaúčastnické SAT rozvody (např. hotely, apd.) platí obecně, že ke každému televiznímu přijímači potřebujeme jeden SAT přijímač ! Samozřejmě můžeme signál ze satelitu sloučit s rozvodem televizního signálu v domě, ale opět zdůrazňujeme: 1 TVP = 1 SAT přijímač ! A dále zdůrazníme, že na trhu jsou stovky komponentů, ale ne každý má tu správnou kompatibilitu, a jen zkušenostmi se člověk poučí, které komponenty k sobě "pasují", a my ty zkušenosti máme... Ano nabízíme levné, ale kvalitní satelitní komplety.
Viz „Ilustrační obrázek TV a SAT příjmu v domě”:

dvbs_sm dvbs2_sm

Pokud Vás zajímá jak se SAT signál přenáší, tak ve stručnosti:
Z pozemní stanice jsou vysílány televizní a rozhlasové programy na příslušný satelit(Uplink-dráha). Satelit obíhá okolo naší planety ve výšce cca 36 000 km na geostacionární oběžné dráze. Při tomto oběhu synchronizovaném s otáčením Země, se družice při pohledu ze Země nachází vždy ve stejném bodě. Tím je umožněn příjem signálu pevně nasměrovanou parabolickou anténou. Aby bylo možno přenášet velké množství televizních programů v určitém kmitočtovém pásmu, vysílá satelit tyto programy ve dvou polarizačních rovinách (nejčastěji horizontálně a vertikálně). Na parabolickou anténu dopadají elektromagnetické vlny, které satelit vysílá. Tyto elektromagnetické vlny jsou soustřeďovány do svazků a směrovány dále kekonvertoru, který je umístěn v ohnisku antény. Konvertor nazývaný také LNB, převede signály do SAT - MF kmitočtového pásma, zesílí je tak, aby na výstupu s LNB mohly být koaxiálním kabelem přivedeny do satelitního přijímače. Přijímač tyto signály upraví tak, aby mohly být odpovídajícími přijímači (TV a Hi-Fi) reprodukovány jako televizní a rozhlasové programy Jak již bylo naznačeno, mimo televizní satelitní signál můžeta přijímat také velký počet rozhlasových programů. Tyto rozhlasové programy se nacházejí v jednotlivých pomocných zvukových nosných, které jsou přenášeny souběžně s určitým televizním zvukem. Aby bylo možno přijímat programy rozhlasu, musí být satelitní přijímač nastaven na zvukovou nosnou, odpovídající rozhlasovému programu a připojen k Hi-Fi, nebo audio zařízení.

Interaktivita
V současné době jsou již transpodéry dostupné z Evropy i komunikační uživatelské zařízení na trhu připravena na obousměrný přenos signálu. Je tedy možné připojit se prostřednictvím satelitu obousměrně k internetu, využívat interaktivní služby jako teleshopping apod. Toto však nepodporuje žádný z receiverů dostupných na trhu, je třeba mít v PC nainstalovanou speciální kartu, která toto připojení umožní. Někteří výrobci sat. přijímačů v současné době umožňují upgradeovat firmware přístrojů přes satelit. Na trhu se již začínají objevovat první přístroje, které umožní použití dalších funkcí, jako je e-mailový klient na TV obrazovce, připojení k místní PC síti, atd.
Proto chcete-li mít maximálně možný kvalitní příjem
kontaktujte nás !

 

Kontaktní informace

Případnou návštěvu v sídle společnosti, je třeba domluvit
telefonicky předem.

Sídlo

Leopoldova 2040/30
Praha 4
149 00

Kontakty

+420 211 151 602
info@abvia.cz

Fakturační údaje

Leopoldova 2040/30
Praha 4
149 00

IČ: 26443899
DIČ: CZ26443899

Copyright 2020 © ABvia - telekomunikační systémy

TOP